Organizační řád

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FESTIVALU BRNĚNSKÝ TROSEČNÍK – 24.6.2017

 1. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené na věcech, ani za újmu na zdraví.
 2. Osobám mladším 15-ti let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělých osob.
 3. Do areálu je dovoleno vnášet nápoje – PET láhve maximálního objemu 0,7 litru, deštníky a občerstvení pro vlastní potřebu. Je zakázáno vnášet skleněné láhve, plechovky, zbraně, nože a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly!
 5. Pořizování audio a videozáznamů je povoleno jen po dohodě s pořadatelem akce. Porušení tohoto bodu může být klasifikováno jako trestný čin!
 6. Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry festivalu. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.
 7. Při zakoupením vstupenky dostáváte od pořadatele pásku na ruku, se kterou bude možný volný pohyb i mimo areál a bude sloužit jako vrácenka do areálu. V případě ztráty pásky již nebude vstup do areálu umožněn. V případě, že se v areálu festivalu nachází osoba bez pásky na ruce, bude dotyčná osoba z areálu vyvedena! Je nutné mít toto označení na ruce po celou dobu konání festivalu– po sundání z ruky je páska neplatná.
 8. Padělání vstupenek / pásek na ruku je nepřípustné a trestá se podle zákona!
 9. Pro osoby mladší 18 let platí přísný zákaz konzumace alkoholu!!!
 10. Silně podnapilé osoby, které svým chováním ohrožují ostatní účastníky festivalu a také osoby, jenž svým jednáním porušují pokyny Organizačního řádu, pořadatelů a pořádkové služby budou z areálu vyvedeny bez nároku na vrácení vstupného! Návštěvníci musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby!
 11. Do festivalového areálu je přísně zakázáno vodit psy či jiná zvířata!
 12. Koupání v bazénech Riviéry je návštěvníkům festivalu povoleno v den akce od 11:00 do 19:00 hod. Po 19. hodině je vstup do bazénů zakázán. Návštěvníci jsou povinni dbát pokynů plavčíků a respektovat obecný organizační řád koupaliště Riviéra.
 13. Zakoupením vstupenky – pásky na ruku návštěvník bezvýhradně souhlasí s organizačním řádem a pokyny pro návštěvníky na festivalu.
 14. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu celého festivalu.
 15. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje!

Přejeme Vám příjemnou zábavu!

 

Program

Sobota 24. 6. 2017

11:00 otevření areálu festivalu

11:00-19:00 je pro diváky povoleno koupání v bazénech Riviéry

11:20 Tomáš Boček

12:40 VOXEL

13:45 představení a losování trosečnických týmů a kapitánů

13:55 trampolínová exhibice

14:15 DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND

15:30 trampolínová exhibice

15:50 KAŠPÁREK V ROHLÍKU

17:50 trampolínová exhibice

18:20 VYPSANÁ FIXA

19:30 souboj trosečnických týmů o titul „Brněnský Trosečník 2017“

20:50 MANDRAGE

22:20 DAVID KOLLER

celodenní program:

 • trampolínové skokanské exhibice a workshopy
 • zábavné nafukovací atrakce
 • animační program Bruno Family Park Brno
 • svezení na ponících pro děti
 • paralelní akce „Pozor, prázdniny!“ Rádia Petrov na přilehlém dopravním hřišti
Celý program zde